Asfaltfabrikker

Vi er sertifisert ihht. NS-EN 13108-1 og NS-EN 13108-3.


For å bestille asfaltmasser kan du enten kontakte oss på tlf. 910 00 219 eller sende oss en e-post.

 

Her i Amsrudvegen i Hunndalen ligger vår hovedfabrikk, som vi driver i samarbeid med AS Maskinservice. Vårt moderne produksjonsanlegg produserer alle typer asfaltmasser under streng kontroll og med lav miljøbelastning.

 

Dersom du ønsker å deponere asfalt kan dette gjøres på en av våre godkjente mottaksplasser: enten i Amsrudvegen, Tandeskogen pukkverk på Rudshøgda eller Skavabakken masseuttak på Tangen.

Ring 977 66 477 for priser og leveringsbetingelser.